top of page

基本A5宣傳單張設計
-    單面
-    2個設計初稿
-    3次修改
-    JPG 檔案
-    4色CMYK柯式印刷
-    5-7 個工作天提供初稿

-    超過20款模版, 可供選擇設計

 

註備註
1.    客戶需要提供文案內容, 產品, Logo 等素材
2.    專業相片/圖片需另行購買, 或另外報價
3.    製成品與打稿印刷會有色差, 這是不可能避免的.

【宣傳單張設計】

HK$800.00價格
bottom of page